8 tyg. Trening uważnego życia w różnych aspektach, kurs redukcji stresu oparty na uważności Mindfulness i psychoedukacji.

Zapraszam na kolejną edycję tego cenionego kursu, który jest nie tylko o redukcji stresu. Praktyka i doświadczenia wielu osób pokazują, że podczas tego procesu odnajdujemy więcej satysfakcji i radości w życiu, nawet w czynnościach rutynowych. Do tego uczymy się radzenia sobie z rozmaitymi problemami, odzyskiwania i utrzymania równowagi w życiu, koncentracji czy też wprowadzania bardziej zrelaksowanego podejścia w różnych sferach życia, empatii i współczucia. Praktyka uważności nie jest cudownym remedium, natomiast stanowi wielkie wsparcie, rozwijając podstawowe kompetencje i daje nam dostęp do wrodzonych jakości i potencjału.

Ten 8-tyg. program jest jak powrót do domu, powrót do siebie i zaakceptowanie siebie takim jakim się jest oraz poznawanie siebie z ciekawością. To odkrywanie własnego potencjału, piękna w sobie ale też odwaga do ujrzenia swoich ciemnych stron. Zaakceptowanie własnych ciemnych i jasnych aspektów, niesie ze sobą zgodę, spokój i równowagę dla naszego życia. To tak jakby powrócić do natury siebie, czy poczuć jej więcej niż czujemy teraz. Na tym kursie idziemy w stronę równowagi między mądrością a miłością. Dzięki rozwojowi uważności i współczucia odnajdujemy balans i drogę środka, aby poczuć zdrową równowagę, lekkość oraz energię do działania i kochania :).

Nie możesz powstrzymać fal, ale możesz nauczyć się na nich surfować
Jon Kabat – Zinn

MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) to program redukcji stresu opracowany w latach 70-tych XX wieku przez prof. Jona Kabat-Zinna w klinice leczenia stresu na uniwersytecie medycznym w Massachusetts, USA. Program był wszechstronnie i wielokrotnie badany pod względem jego skuteczności i sukcesywnie dopracowywany, aby przyjąć obecny kształt i chwili obecnej objęty jest prawem autorskim oraz może być prowadzony tylko przez certyfikowanych nauczycieli którzy przeszli proces szkolenia nauczycielskiego i mają za sobą dłuższe doświadczenie. Ten oryginalny 8-tygodniowy program uczy metod i dostarcza narzędzi skutecznego radzenia sobie ze stresem w życiu, obniża ogólne napięcie psychofizyczne organizmu, zwiększa poziom pozytywnych emocji poprzez rozwój odpowiednich sieci neuronalnych w naszym mózgu i znacznie podnosi jakość życia. Podczas programu uczymy się także akceptacji dla samych siebie i świata wokół oraz rozwijamy postawę łagodności i współczucia.

Od początku powstania programu, przeprowadzono już ponad 4 000 badań, potwierdzających skuteczność tego ustrukturyzowanego procesu, zawierającego także elementy psychoedukacji, w różnych obszarach zastosowań, m.in.:
trwałym obniżeniu symptomów stresu ( fizycznych i psychologicznych), zdolności do koncentracji i skupienia, większej zdolności do relaksu (w domu podczas ćwiczeń ale także w sytuacjach codziennych i w końcu buduje w )
redukowaniu poziomu bólu i umiejętność radzenia sobie ze bólem chronicznym. Podnosi energię życiową, zadowolenie z życia, entuzjazm do działania. Wpływa na podwyższenie poczucia własnej skuteczności i podwyższenie samooceny. Pomafga uwalniać twórczy potencjał i inne zasoby.
MBSR z powodzeniem wspiera także zdrowienie w zaburzeniach somatycznych i psychosomatycznych, depresji, przewlekłych bólach, lękach, uzależnieniach, czy problmach żywieniowych.

Praca w trakcie warsztatu polega na cotygodniowych spotkaniach grupowych prowadzonych przez trenera, indywidualnej pracy w domu oraz nieformalnym ćwiczeniu i używaniu podejść, metod, technik w rozmaitych codziennych sytuacjach, obszarach funkcjonowania człowieka.

Takie obszary to np:
Praca, życie osobiste, stosunek do samego/samej siebie, innych ludzi i świata, sfera emocji, energia osobista, psychika, umysł, samoświadomość, sfera cielesna, relacje, społeczeństwo, funkcjonowanie w grupie, oddech i korzystanie z niego, świadomość oddechu, kwestia dbania o siebie, kwestia regeneracji, odpoczywania, relaksowania się, kwestia dochodzenia do równowagi, dobrostanu wewnętrznego.
Rozwój osobisty, samorealizacja.
Stres i radzenie sobie ze stresem, zdrowienia, wsparcia w tym.
Relacja z własnym ciałem, holistyczne podejście do siebie, innych, świata itp. ).

Rozwijamy świadomość oddechu, skupienie, koncentrację. Uczymy się obserwować oddech, czerpać z niego siły witalne i kożystać dla zrównoważenia czy uspokojenia się. Rozwijamy świadomość ciała (także w ruchu), umiejętność bycia przytomną osobą, w chwili obecnej w różnorodnych sytuacjach życiowych, radzenia sobie w trudnych i stresujących momentach w życiu, a także w relacjach z ludźmi i w relacji do samego siebie.
W programie znajduje się także łagodna forma uważnej pracy z ciałem, która może być zsynchronizowana z oddechem. Sprzyja to i prowadzi do integracji umysłu, oddechu, ciała i uczuć. Rozwijamy uważność poprzez ciało w różnorodnych sytuacjach, uważność w ruchu, przestrzeni, grawitacji.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu przez 8 tygodni i trwają 3 h.
Po połowie  kursu jest Dzień Uważności (zwykle w weekend), w trakcie którego praktykujemy różne formy praktyki uważności (mindfulness), poznajemy nowe ćwiczenia, techniki oraz pod koniec wymieniamy się doświadczeniami.
Jest to pogłębiona i bardziej intensywna praktyka, która odbywa się w ciszy, z prowadzeniem przez nauczyciela. Ostatnie pół godziny dnia uważności, wymieniamy się doświadczeniami, omawiamy je, dociekamy istoty doświadczenia.

Każdy uczestnik otrzymuje dostęp do nagrań audio, z sesjami prowadzonymi przez nauczyciela (w formie plików MP3), do praktyki domowej oraz materiały szkoleniowe.


link do opisu programu MBSR i badania na stronie Polskiego Towarzystwa Mindfulness, tu:
http://mindfulness.com.pl/mindfulness/mbsr/


Czego uczymy się dzięki praktyce uważności?

- procesu aktywnego skupiania uwagi
- doświadczania poczucia własnej skuteczności
- postawy aktywnej w przeciwieństwie do pasywnej
- konstruktywnego radzenia sobie z problemami
- wyrabiania w sobie nieosądzającej i akceptującej postawy
- żywego kontaktu z doświadczaniem rzeczywistości w teraz
- uważnego radzenia sobie z trudnymi emocjami, bólem fizycznym i emocjonalnym
- przeciwdziałania rozproszeniu umysłu
- wzmacniania siły koncentracji
- dostępu do postawy cechującej się bezstronnością, spokojem i wewnętrzną stabilnością


Jakie cechy wyrabia się przez uważność?


- tolerancja emocjonalna - spostrzegawczość
- samorefleksja (uzmysławianie sobie tego, co robimy)
- współczucie
- zdolność do wyciszania zamętu w umyśle
- jasność umysłu
- pewność siebie i odwaga
- świeżość i elastyczność
- wolność od osądzania siebie
- ufność
- postawa akceptacji i nieosądzania

Jakie są ogólne zasady działania uważności?

Polepszenie umiejętności uświadamiania sobie procesów automatycznych, dziejących się poza naszym wpływem, na przykład niektórych emocji lub wzorców zachowania zniesienie automatycznych sposobów reagowania na rzecz bardziej świadomych zachowań, odczuwania i wzorców myślenia. Można odczuć jakiś impuls i umieć powstrzymać przymus działania pod jego wpływem.
Na podstawie tekstu Petry Meibert - psycholożki i naturoterapeutki, wicedyrektorki IMA (The Institute for Mindfulness-Based Approaches)

Jeszcze inaczej o tym kursie od prowadzącego:

To kompleksowy trening uważności, uważnej obecności "Tu i teraz", oparty na filozofii i technikach medytacyjnych oraz psychologii współczesnej. Znacznie poprawia jakość życia, w różnych jego sferach i rozwija świadomość oraz spokój wewnętrzny. Przy czym warto nadmienić, że jest to coś więcej niż trening redukcji stresu czy rozwoju świadomości. Dłuższa praktyka pokazuje że odkrywamy coś bardziej istotnego, głębszego, coś co zmienia nasze życie na lepsze, poprawia jego jakość i uczy pracować z problemami we właściwy sposób. Odkrywamy coś co jest naturalne dla każdego człowieka, naszą głęboką naturę, która jest pełnią, gdzie nic nie brakuje i która może nas wyleczyć z poczucia braku sensu w życiu, czy poczucia ciągłego braku satysfakcji. Trening ten uczy jak rozwijać w sobie umiejętność bardzo głębokiego, zrelaksowanego podejścia do siebie i życia, odkrywamy że nie trzeba się już tak wysilać. Uczymy się także tego jak budować w sobie trwały spokój wewnętrzny i życzliwość. Trenujemy koncentrację i umiejętność świadomego kierowania uwagi, rozwijamy mądrość, serdeczność i współczucie.

Uważność prowadzi nas do świadomości, rozwijamy swoją świadomość na wszystkich poziomach życia, co wpływa na jego jakość, zrozumienie, umiejętność radzenia sobie z przeszkodami, stresem, emocjami, cierpieniem. Uczymy się jak radzić sobie z własnym doświadczeniem w umiejętny sposób. Taki który nie powoduje tarcia, napięcia i chaosu we własnym życiu.


Po połowie kursu jest dzień uważności (weekend -sobota lub niedziela), gdzie praktykujemy cały dzień w ciszy (od 10 do 17, z 1 godzinną przerwą na obiad ). Dopiero pod koniec dnia jest miejsce na wymianę doświadczeń. Jest to forma intensywnej i pogłębinej praktyki, po wcześniejszym przygotowaniu.

Uwaga! Konieczna jest konsultacja wstępna. Proszę w tym celu o kontakt tel: 883755519

Co masz zagwarantowane?

- Doświadczony prowadzący. Przeprowadził już ponad 50 procesów 8-tygodniowych, zarówno grupowych jak i indywidualnych.
Ma na swoim koncie wiele szkoleń, warsztatów oraz sesji indywidualnych.
Certyfikowany nauczyciel, znający podejście z różnych stron. Także psycholog i psychoterapeuta. 20 lat doświadczenia w podejściu uważności, współczucia, medytacji, rozwoju osobistym, psychoterapii, psychologii. 
- Sprawdzony solidny kurs, poparty wieloma badaniami naukowymi pod kątem skuteczności.
- Swobodna atmosfera z poczuciem humoru, daleka od napięcia, sztucznego zadęcia i sekciarstwa.
- Dobre przygotowanie merytoryczne nauczyciela, materiały szkoleniowe, nagrania z sesjami prowadzonymi.
- Nagrania z sesjami prowadzonymi, nagrywane na najwyższej klasy sprzęcie (stawiam na jakość). Nie jedna a wiele wersji każdego rodzaju sesji prowadzonej. Pliki MP3 , które możesz wgrać także na smartfona.
- Nauczyciel dostępny pod mailem i telefonem przez cały okres kursu - wsparcie.
- Możliwość odrabiania spotkania z inną grupą, jeśli wypadnie Ci losowa sytuacja.

Uczysz się tego co działa i może realnie przynieść znaczną zmianę w jakości Twojego życia, radzeniu sobie z problemami, redukcji stresu, czy osiągania równowagi. Jeśli się zaangażujesz i będziesz otwarty/otwarta, daję gwarancję ;).

Reszta zależy od Twojej otwartości, zaangażowania i praktyki ;)

Czas:

od 1 lipca w środy, w godz. 18.30-21.15
od 12 lipca  2020, niedziele, o godz. 18.00-21.00
Miejsce: Platforma ZOOM, interakcja w czasie rzeczywistym, dzielenia na pokoje (także praca w parach).

cena kursu: 700 zł (obniżona z 1100)
Jeśli jesteś w trudniejszej sytuacji materialnej a masz dużą motywację do praktyki, skontaktuj się ze mną, zapytaj o zniżki. Wspieramy mniej zamożne osoby, pomagamy ;)

zgłoszenia i informacje: pracowniamindfulness@gmail.com
lub tel: 883755519

UWAGA!!! Wymagana wcześniejsza konsultacja z chętną osobą.

Prosimy o kontakt w tej sprawie pod tel: 883755519
mail: pracowniamindfulness@gmail.com

Osoba prowadząca:
Cezary Skura

O dbaniu o siebie

Linda Lehrhaupt


Zapisanie się na zajęcia MBSR to krok w kierunku zrobienia czegoś dla siebie. Dla wielu z nas jest to zupełnie nowe doświadczenie.

Co powstrzymuje tylu z nas przed okazaniem sobie pomocy? Kiedy zadajemy to pytanie, często pojawia się inne: „Czy mam prawo zrobić coś tylko dla siebie?”.

Dla wielu z nas jest to trudne pytanie. Jeśli jesteś rodzicem, to poświęcenie czasu tylko sobie oznacza rozłąkę z dziećmi. Jeśli masz wymagającą pracę, może wydawać się nie w porządku, że wychodzisz z niej wcześniej i prosisz innych, żeby cię zastąpili. Jeśli sprawujesz opiekę nad którymś ze starzejących się rodziców, możesz się martwić, że pod twoją nieobecność coś może się z nim stać.

Rzadko kwestionuje się myśl, że dbanie o siebie jest czymś niewłaściwym lub samolubnym. I w tym sensie uważność może odegrać rewolucyjną rolę w naszym życiu. Jeśli kontynuujemy praktykę, całkiem możliwe, że zaczniemy kwestionować lub poddawać refleksji sprawy, które wcześniej uważaliśmy za oczywiste. To z kolei może otworzyć przed nami świat zupełnie nowych możliwości, a także sprawić, że zaczniemy podchodzić do samych siebie z taką samą troską i uwagą, jaką okazujemy innym.

Ważnym aspektem samoopieki jest zrozumienie, że najważniejszym elementem niezbędnym do faktycznej jej realizacji jest nasza gotowość do przejawienia inicjatywy. Jakże często, zwłaszcza jeśli doświadczyliśmy szeregu uciążliwych przeciwności, wpadamy w bierność i przestajemy się angażować, czekając na interwencję kogoś lub czegoś z zewnątrz. Dbałość o własny dobrostan tak naprawdę wiąże się z przyjęciem zaproszenia od własnego ciała, umysłu i serca, aby wciąż odnawiać z nimi kontakt, słucha

uważnie, rozpoznawać wszelkie wysyłane do nas „komunikaty” i odpowiednio na nie odpowiadać. Zwrócenie uwagi, że mamy spięte barki, i rozciągnięcie ich stanowi odzew na impuls podobny do tego, który skłania nas do zażycia kolejnej dawki lekarstwa, udania się na odkładane od dawna badanie kontrolne lub porozmawiania z kimś o istniejącym konflikcie.

Samoopieka oznacza wyczulenie na własne potrzeby. A ponieważ jedną z najtrudniejszych rzeczy dla wielu z nas jest nie tylko rozpoznanie, kiedy sami potrzebujemy troski, ale także okazanie jej sobie, więc uważność jako praktyka, która pomaga nam zauważa

, kiedy sami powinniśmy się życzliwie sobą zająć, jest dla nas głęboko odżywcza.Źródło: Linda Lehrhaupt, Petra Meibert Mindfulness-Based Stress Reduction: The MBSR Program for Enhancing

Health and Vitality