•  SZKOLENIA
  •  PROGRAMY SPECJALNE
  •  WARSZTATY  
  •  KURSY
  •  TRENINGI
  •  SESJE INDYWIDUALNE
 

DLA  FIRM , SZKÓŁ , PLACÓWEK, SPECJALISTÓW.               
8 tyg. kurs/trenig Mindfulness
MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)
W WERSJI ONLINE
Na żywo, z interakcją w czasie rzeczywistym
na platformie ZOOM pro


Nowe grupy:

od  10 maja
Niedziela godz. 18-21

od 15 kwietnia
Środa godz. 18.30-21.15

Warszawa ul. Towarowa 22
wejście A Biura, lokal A16 a 1 piętrze
Obok stacji Metra Rondo Daszyńskiego
(pod obiektem bezpłatny parking ze stałą dostępnością miejsc)
Potencjał oddechu, uspokojenia umysłu, miłująca dobroć

Sesja prowadzona i uważne dociekanie na ZOOM, wyjaśnienia poglądu do praktyki medytacji

Sobota 4 kwietnia
godz. 18-21


Na początku krótka esencja/wprowadzenie w podstawy praktyki uważności Mindfulness, medytacji, współczucia Compassion.
Powrót do podstaw poglądu medytacji.
Dla innych przypomnienie i usystematyzowanie.

Po środku 3 godzinnego bloku 15 min przerwy

Na tym spotkaniu szczególnie zajmiemy się potencjałem oddechu.

Doświadczymy oddechu jako podstawy życia, podstawowego zasilania, jego witalności 
- Połączymy się ze strumieniem oddechu bez kontroli i wpływu na niego.

Użyjemy oddechu jako narzędzia, techniki, metody w celu skupienia uwagi, skupienia rozproszonej energii - uspokoimy umysł, emocje i cały organizm aby spocząć w czystej otwartej świadomości i poczuciu wrodzonej ludzkiej dobroci

Nauczymy się cennej praktyki 9 oddechów oczyszczających, pomagającej uwolnić się od trudnych emocji, poczucia przytłoczenia i innych powracających nawykowych wzorców.

Nauczymy się 5 ćwiczeń medytacyjnych z oddechem, które równoważą, energetyzują, angażują także ciało jak i umysł oraz sferę wyobraźni (wizualizacja). Ćwiczenia te bardzo przyczyniają się do wzmocnienia odporności i stanowią wielkie wsparcie w życiu, praktyce medytacji, rozwoju, zdrowieniu, wzmacniają nasze zdrowie. Tych praktyk nauczyłem się od najbliższego mojemu sercu nauczyciela Tenzina Wangyala Rinpoche (na zdjęciu powyżej)


Po spotkaniu każdy otrzyma materiały, filmy instruktażowe oraz nagrania sesji prowadzonych i wyjaśnienia w postaci lików MP3 i filĶow Video

Poprowadzę wiele sesji medytacji, podzielonych przerwami, ewentualnym odciekaniem istoty doświadczenia, aby solidnie uspokoić umysł i cały organizm.

Nie zabraknie sesji na leżąco, całkowitego odpuszczenia, praktyki miłującej dobroci .


Uwaga!
2 razy w tygodniu, będę prowadził sesje praktyki, z użyciem technik, ćwiczeń z oddechem i sesje medytacji.
Terminy do uzgodnienia z zainteresowanymi osobami. Piszcie w tej sprawie i omówimy to na spotkaniu.

Serdecznie zapraszam!
Ograniczona ilość miejsc.

Inwestycja w siebie: 40
Nr. konta: 94 1160 2202 0000 0000 1366 9807
Cezary Skura


Nr. konta i namiary jak wejść do wirtualnej sali warsztatowej wysyłam zainteresowanym na mail. Jeśli zgłaszasz się na sms, wyślij swojego maila.

Jeśli się zgłaszasz od razu ściągnij program:

Zoom Client for Meetings

tutaj:
https://zoom.us/download#client_4meeting

Miejsce na spotkaniu rezerwuje zgłoszenie na mail: pracowniamindfulness@gmail.com
Jeśli zgłaszasz się na sms, wyślij swojego maila.

Czas:

Sobota 4 kwietnia , godz. 18.00-21

Miejsce:

Spotkanie poprowadzę z przestrzeni w której się spotykamy zazwyczaj na żywo :)
na platformie ZOOM

Nr. konta i namiary jak wejść do wirtualnej sali warsztatowej,
wysyłam zainteresowanym na mail.

Prowadzący:
Cezary Skura
O prowadzącym w zakładce: O kontakt/mnie

8 tyg. Trening uważnego życia w różnych aspektach, kurs redukcji stresu oparty na uważności Mindfulness i psychoedukacji.

Zapraszam na kolejną edycję tego cenionego kursu, który jest nie tylko o redukcji stresu. Praktyka i doświadczenia wielu osób pokazują, że podczas tego procesu odnajdujemy więcej satysfakcji i radości w życiu, nawet w czynnościach rutynowych. Do tego uczymy się radzenia sobie z rozmaitymi problemami, odzyskiwania i utrzymania równowagi w życiu, koncentracji czy też wprowadzania bardziej zrelaksowanego podejścia w różnych sferach życia, empatii i współczucia. Praktyka uważności nie jest cudownym remedium, natomiast stanowi wielkie wsparcie, rozwijając podstawowe kompetencje i daje nam dostęp do wrodzonych jakości i potencjału.

Ten 8-tyg. program jest jak powrót do domu, powrót do siebie i zaakceptowanie siebie takim jakim się jest oraz poznawanie siebie z ciekawością. To odkrywanie własnego potencjału, piękna w sobie ale też odwaga do ujrzenia swoich ciemnych stron. Zaakceptowanie własnych ciemnych i jasnych aspektów, niesie ze sobą zgodę, spokój i równowagę dla naszego życia. To tak jakby powrócić do natury siebie, czy poczuć jej więcej niż czujemy teraz. Na tym kursie idziemy w stronę równowagi między mądrością a miłością. Dzięki rozwojowi uważności i współczucia odnajdujemy balans i drogę środka, aby poczuć zdrową równowagę, lekkość oraz energię do działania i kochania :).

Nie możesz powstrzymać fal, ale możesz nauczyć się na nich surfować
Jon Kabat – Zinn

MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) to program redukcji stresu opracowany w latach 70-tych XX wieku przez prof. Jona Kabat-Zinna w klinice leczenia stresu na uniwersytecie medycznym w Massachusetts, USA. Program był wszechstronnie i wielokrotnie badany pod względem jego skuteczności i sukcesywnie dopracowywany, aby przyjąć obecny kształt i chwili obecnej objęty jest prawem autorskim oraz może być prowadzony tylko przez certyfikowanych nauczycieli którzy przeszli proces szkolenia nauczycielskiego i mają za sobą dłuższe doświadczenie. Ten oryginalny 8-tygodniowy program uczy metod i dostarcza narzędzi skutecznego radzenia sobie ze stresem w życiu, obniża ogólne napięcie psychofizyczne organizmu, zwiększa poziom pozytywnych emocji poprzez rozwój odpowiednich sieci neuronalnych w naszym mózgu i znacznie podnosi jakość życia. Podczas programu uczymy się także akceptacji dla samych siebie i świata wokół oraz rozwijamy postawę łagodności i współczucia.

Od początku powstania programu, przeprowadzono już ponad 4 000 badań, potwierdzających skuteczność tego ustrukturyzowanego procesu, zawierającego także elementy psychoedukacji, w różnych obszarach zastosowań, m.in.:
trwałym obniżeniu symptomów stresu ( fizycznych i psychologicznych), zdolności do koncentracji i skupienia, większej zdolności do relaksu (w domu podczas ćwiczeń ale także w sytuacjach codziennych i w końcu buduje w )
redukowaniu poziomu bólu i umiejętność radzenia sobie ze bólem chronicznym. Podnosi energię życiową, zadowolenie z życia, entuzjazm do działania. Wpływa na podwyższenie poczucia własnej skuteczności i podwyższenie samooceny. Pomafga uwalniać twórczy potencjał i inne zasoby.
MBSR z powodzeniem wspiera także zdrowienie w zaburzeniach somatycznych i psychosomatycznych, depresji, przewlekłych bólach, lękach, uzależnieniach, czy problmach żywieniowych.

Praca w trakcie warsztatu polega na cotygodniowych spotkaniach grupowych prowadzonych przez trenera, indywidualnej pracy w domu oraz nieformalnym ćwiczeniu i używaniu podejść, metod, technik w rozmaitych codziennych sytuacjach, obszarach funkcjonowania człowieka.

Takie obszary to np:
Praca, życie osobiste, stosunek do samego/samej siebie, innych ludzi i świata, sfera emocji, energia osobista, psychika, umysł, samoświadomość, sfera cielesna, relacje, społeczeństwo, funkcjonowanie w grupie, oddech i korzystanie z niego, świadomość oddechu, kwestia dbania o siebie, kwestia regeneracji, odpoczywania, relaksowania się, kwestia dochodzenia do równowagi, dobrostanu wewnętrznego.
Rozwój osobisty, samorealizacja.
Stres i radzenie sobie ze stresem, zdrowienia, wsparcia w tym.
Relacja z własnym ciałem, holistyczne podejście do siebie, innych, świata itp. ).

Rozwijamy świadomość oddechu, skupienie, koncentrację. Uczymy się obserwować oddech, czerpać z niego siły witalne i kożystać dla zrównoważenia czy uspokojenia się. Rozwijamy świadomość ciała (także w ruchu), umiejętność bycia przytomną osobą, w chwili obecnej w różnorodnych sytuacjach życiowych, radzenia sobie w trudnych i stresujących momentach w życiu, a także w relacjach z ludźmi i w relacji do samego siebie.
W programie znajduje się także łagodna forma uważnej pracy z ciałem, która może być zsynchronizowana z oddechem. Sprzyja to i prowadzi do integracji umysłu, oddechu, ciała i uczuć. Rozwijamy uważność poprzez ciało w różnorodnych sytuacjach, uważność w ruchu, przestrzeni, grawitacji.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu przez 8 tygodni i trwają 3 h.
Po połowie  kursu jest Dzień Uważności (zwykle w weekend), w trakcie którego praktykujemy różne formy praktyki uważności (mindfulness), poznajemy nowe ćwiczenia, techniki oraz pod koniec wymieniamy się doświadczeniami.
Jest to pogłębiona i bardziej intensywna praktyka, która odbywa się w ciszy, z prowadzeniem przez nauczyciela. Ostatnie pół godziny dnia uważności, wymieniamy się doświadczeniami, omawiamy je, dociekamy istoty doświadczenia.

Każdy uczestnik otrzymuje dostęp do nagrań audio, z sesjami prowadzonymi przez nauczyciela (w formie plików MP3), do praktyki domowej oraz materiały szkoleniowe.


link do opisu programu MBSR i badania na stronie Polskiego Towarzystwa Mindfulness, tu:
http://mindfulness.com.pl/mindfulness/mbsr/


Czego uczymy się dzięki praktyce uważności?

- procesu aktywnego skupiania uwagi
- doświadczania poczucia własnej skuteczności
- postawy aktywnej w przeciwieństwie do pasywnej
- konstruktywnego radzenia sobie z problemami
- wyrabiania w sobie nieosądzającej i akceptującej postawy
- żywego kontaktu z doświadczaniem rzeczywistości w teraz
- uważnego radzenia sobie z trudnymi emocjami, bólem fizycznym i emocjonalnym
- przeciwdziałania rozproszeniu umysłu
- wzmacniania siły koncentracji
- dostępu do postawy cechującej się bezstronnością, spokojem i wewnętrzną stabilnością


Jakie cechy wyrabia się przez uważność?


- tolerancja emocjonalna - spostrzegawczość
- samorefleksja (uzmysławianie sobie tego, co robimy)
- współczucie
- zdolność do wyciszania zamętu w umyśle
- jasność umysłu
- pewność siebie i odwaga
- świeżość i elastyczność
- wolność od osądzania siebie
- ufność
- postawa akceptacji i nieosądzania

Jakie są ogólne zasady działania uważności?

Polepszenie umiejętności uświadamiania sobie procesów automatycznych, dziejących się poza naszym wpływem, na przykład niektórych emocji lub wzorców zachowania zniesienie automatycznych sposobów reagowania na rzecz bardziej świadomych zachowań, odczuwania i wzorców myślenia. Można odczuć jakiś impuls i umieć powstrzymać przymus działania pod jego wpływem.
Na podstawie tekstu Petry Meibert - psycholożki i naturoterapeutki, wicedyrektorki IMA (The Institute for Mindfulness-Based Approaches)

Jeszcze inaczej o tym kursie od prowadzącego:

To kompleksowy trening uważności, uważnej obecności "Tu i teraz", oparty na filozofii i technikach medytacyjnych oraz psychologii współczesnej. Znacznie poprawia jakość życia, w różnych jego sferach i rozwija świadomość oraz spokój wewnętrzny. Przy czym warto nadmienić, że jest to coś więcej niż trening redukcji stresu czy rozwoju świadomości. Dłuższa praktyka pokazuje że odkrywamy coś bardziej istotnego, głębszego, coś co zmienia nasze życie na lepsze, poprawia jego jakość i uczy pracować z problemami we właściwy sposób. Odkrywamy coś co jest naturalne dla każdego człowieka, naszą głęboką naturę, która jest pełnią, gdzie nic nie brakuje i która może nas wyleczyć z poczucia braku sensu w życiu, czy poczucia ciągłego braku satysfakcji. Trening ten uczy jak rozwijać w sobie umiejętność bardzo głębokiego, zrelaksowanego podejścia do siebie i życia, odkrywamy że nie trzeba się już tak wysilać. Uczymy się także tego jak budować w sobie trwały spokój wewnętrzny i życzliwość. Trenujemy koncentrację i umiejętność świadomego kierowania uwagi, rozwijamy mądrość, serdeczność i współczucie.

Uważność prowadzi nas do świadomości, rozwijamy swoją świadomość na wszystkich poziomach życia, co wpływa na jego jakość, zrozumienie, umiejętność radzenia sobie z przeszkodami, stresem, emocjami, cierpieniem. Uczymy się jak radzić sobie z własnym doświadczeniem w umiejętny sposób. Taki który nie powoduje tarcia, napięcia i chaosu we własnym życiu.


Po połowie kursu jest dzień uważności (weekend -sobota lub niedziela), gdzie praktykujemy cały dzień w ciszy (od 10 do 17, z 1 godzinną przerwą na obiad ). Dopiero pod koniec dnia jest miejsce na wymianę doświadczeń. Jest to forma intensywnej i poglębinej praktyki, po wcześniejszym przygotowaniu.

Uwaga! Konieczna jest konsultacja wstępna. Proszę w tym celu o kontakt tel: 883755519

Co masz zagwarantowane?

Doświadczony prowadzący. Przeprowadził już ponad 50 procesów 8-tygodniowych, zarówno grupowych jak i indywidualnych.
Ma na swoim koncie wiele szkoleń, warsztatów oraz sesji indywidualnych.
Certyfikowany nauczyciel, znający podejście z różnych stron. Także psycholog i psychoterapeuta. 20 lat doświadczenia w podejściu uważności, współczucia, medytacji, rozowoju osobistym, psychoterapii, psychologii.

- Sprawdzony solidny kurs, poparty wieloma badaniami naukowymi pod kątem skuteczności.
- Swobodna atmosfera z poczuciem humoru, daleka od napięcia, sztucznego zadęcia i sekciarstwa.
- Dobre przygotowanie merytoryczne nauczyciela, materialy szkoleniowe, nagrania z sesjami prowadzonymi.
- Nagrania z sesjami prowadzonymi, nagrywane na najwyższej klasy sprzęcie (stawiam na jakość). Nie jedna a wiele wersji każdego rodzaju sesji prowadzonej. Pliki MP3 , które możesz wgrać także na smartfona.
- Projektor w sali, fragmenty filmów podczas kursu, wizualne inspiracje + przestrzenne nagłośnienie w sali Surround.
- Nauczyciel dostępny pod mailem i telefonem przez cały okres kursu - wsparcie.
- Możliwość odrabiania spotkania z inną grupą, jeśli wypadnie Ci losowa sytuacja.
- Miła, klimatyczna, zaciszna sala z niezbędnym wyposażeniem. Nie musisz nic przynosić. Tylko siebie w wygodnym stroju i otwartość, zaciekawienie.

Uczysz się tego co działa i może realnie przynieść znaczną zmianę w jakości Twojego życia, radzeniu sobie z problemami, redukcji stresu, czy osiągania równowagi. Jeśli się zaangażujesz i będziesz otwarty/otwarta, daję gwarancję ;).

Reszta zależy od Twojej otwartości, zaangażowania i praktyki ;)

Czas:
od 8 marca  2020, niedziele, o godz. 18.00-21.00

oraz od 29 stycznia, środa w godz. 18.30-21.15

Miejsce:
ul. Towarowa 22, wejście A Biura, lokal A16 na 1 piętrze.
Obok stacji metra Rondo Daszyńskiego.
Pod obiektem bezpłatny parking samochodowy.
Zaciszna sala służąca tylko do takich i podobnych zajęć.

cena kursu: 1050 zł
Jeśli jesteś w trudniejszej sytuacji materialnej a masz dużą motywację do praktyki, skontaktuj się ze mną, zapytaj o zniżki. Wspieramy mniej zamożne osoby, pomagamy ;)

zgłoszenia i informacje: pracowniamindfulness@gmail.com
lub tel: 883755519

UWAGA!!! Wymagana wcześniejsza konsultacja z chętną osobą.

Prosimy o kontakt w tej sprawie pod tel: 883755519
mail: pracowniamindfulness@gmail.com

Osoba prowadząca:

Cezary Skura, 45 lat. Jest psychologiem społecznym, psychologiem twórczości, absolwentem Uniwersytetu SWPS (także specjalność: psychoterapia i psychologia twórczości), psychoterapeutą w podejściu Gestalt, które to podejście bazuje między innymi na uważności „tu i teraz”.
Absolwent programu pomocy psychologicznej, letniej szkoły psychoterapeutów Gestalt.  Ukończył drugą edycję szkolenia nauczycielskiego dla trenerów/nauczycieli MBSR/MBCT, według programu The Institute for Mindfulness-Based Approaches w Niemczech. Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Mindfulness, a także członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli MBSR/MBCT.
Nieustannie uczy się i dokształca oraz superwizuje, uczestniczy co rok w kilkudniowych odosobnieniach medytacyjnych pod okiem wybitnych mistrzów medytacji i nauczycieli zachodnich.
Uważnością, psychologią, psychoterapią, medytacją, czy szeroko pojętym samorozwojem zajmuje się od ok. 20 lat. Ponad 10 lata doświadczenia w działalności szkoleniowej, pracy warsztatowej, kursach, sesjach indywidualnych, prowadzeniu grup. Pracował jako psycholog szkolny w Gimnazjum Integracyjnym nr. 7 przy Łazienkach Królewskich w W-wie.

Prowadzi kursy, szkolenia, warsztaty i sesje indywidualne, dla dorosłych, młodzieży, dzieci. Pracuje także z firmami, szkoli specjalistów (np. lekarzy, terapeutów, pracowników socjalnych, nauczycieli).
Ukończył szkolenia specjalistyczne w zakresie pracy z grupami, psychoterapii grupowej, analizy transakcyjnej, pracy ze snem w wymiarze terapeutycznym i rozwojowym, pracy poprzez ciało, cyklu energetycznego Zinkera, terapii systemowej, psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej, pracy z parą, pracy ze stresem, psychodramy i inne. Ukończył fakultet w zakresie podstaw psychologii transpersonalnej z Wojciechem Eichelbergerem.  Dyplomowany masażysta w zakresie różnych forma masażu oraz podstaw akupresury. Ma za sobą podstawowy kurs systemu Shiatsu oraz kurs doszkalający u Ewy Tarasewicz i Ani Litkie.

Współpracuje z Uniwersytetem SWPS, Instytutem Uważności i Psychoterapii, Warszawską Grupą Psychologiczną, z fundacją Etoh oraz ośrodkiem psychoterapeutycznym w Pruszkowie.
Prowadzi obecnie 3 edycję treningu uważności Mindfulness i współczucia Compassion w ramach studiów podyplomowych na uniwersytecie SWPS.
Współprowadził pierwszy w Polsce projekt „Mindfulness i akceptacja w zmianie zachowania” na tej uczelni, dwie edycje warsztatów otwartych w ramach koła naukowego Uniwersytetu SWPS oraz Strefy Psyche. Obecnie także kierownik praktyk dla studentów wydziałów psychologii, w zakresie uważności i współczucia na Uniwersytecie SWPS.

Ma na swoim koncie ponad 50  edycji kursów 8-tygodniowych MBSR, drugie tyle programów autorskich, szereg warsztatów, sesji indywidualnych.

Jest także zaangażowany w praktykę medytacji w linii buddyzmu tybetańskiego Bon i prowadzi warszawski ośrodek w tej tradycji, gdzie jest instruktorem medytacji, pracy z oddechem i innych metod wywodzących się z tej bogatej tradycji. Prowadzi regularne zajęcia medytacyjne w ramach tego ośrodka, organizuje warsztaty, kursy i imprezy związane z praktyką medytacji, metodami pracy z oddechem i innymi zręcznymi środkami pomagającymi radzić sobie z problemami oraz skutecznie się rozwijać.
Jest uczniem Tenzina Wangyala Rinpoche, który jest jego głównym nauczycielem, choć nieustannie uczy się także od innych.

Ceni sobie równowagę w życiu, spokój, szeroko pojęty rozwój osobisty i poczucie humoru. Uwielbia jazdę na rowerze górskim, interesuje się także sztukami walki, ćwiczy jogę, uwielbia muzykę, przyrodę, amatorską fotografię i wszystko co lata ;).

-----------------------------------------------------------------

Komentarze uczestników poprzednich kursów, oraz poniżej opinie innych uczestników i zrealizowane projekty:

"Trening Mindfulness spadł na mnie znienacka, ale pozwolił mi dostrzec świat bez sprzeciwu, po prostu taki jaki jest. Nauczyłam się żyć bardziej świadomie. Dał mi odwagę aby uczynić się otwartą dla swych pragnień, z większą akceptacją dla siebie i wszystkich wokół. Wielka w tym zasługa Czarka jako wspaniałego trenera z ogromną wiedzą, doświadczeniem, życzliwym wszystkim i w pełni oddanym swej pracy. Po zajęciach zawsze pozostaję z głęboką refleksją i z radością w sercu tam wracam."

Czarek posiada ogromną wiedzę która potrafi przekazać innym i ułatwić im życie. Fascynuje mnie również wiarygodność tego człowieka który sam praktykuje i wie do czego i dlaczego chce pokazywać uczestnikom zajęć ta stronę życia. Wiele przekazanych informacji pozwala uczestnikom na sprawne odnalezienie klucza do często zamkniętych drzwi.

Warsztaty z Cezarym były jedynymi z najlepszych na jakich byłam w życiu (a było tego wiele ;)). Naprawdę fantastyczny czas :) , wielka szkoda, że tak krótko.


Polecam zajęcia z Czarkiem gdyż jest człowiekiem spokojnym i u ważnym na otaczającą nas rzeczywistość oraz sposób myślenia.
Doceniam uchwycone momenty z życia w fotografiach które publikuje oraz w nagraniach muzycznych przyrody którymi się dzieli.

Bardzo miły prowadzący, rzeczowy, konkretny, mówiący z sensem, sympatyczny, przyjemny w odbiorze. U tego prowadzącego można skorzystać z jego wiedzy, bez napinania się i zmuszania się. Potrafi nawiązać kontakt z początkującym kursantem, nie zarzuca zbyt zaawansowaną wiedzą.

Świetny prowadzący, posiada bardzo ciekawą wiedzę, którą chętnie się dzieli. Bardzo otwarty i przyjazny, potrafi trafnie odpowiedzieć na pytania i wątpliwości uczestników.

Podobało mi się otwarte podejście prowadzącego, cierpliwość, zrozumienie potrzeb kursantów, elastyczność, konsekwencja, łagodność

Prowadzisz fantastycznie, uwielbiam Twoje medytacje

Pracownia Mindfulness to niepozorne miejsce wypełnione ogromną dozą pozytywnej energii. Zajęcia prowadzone są bez sztucznego zadęcia i dalekie są od sekciarstwa. Jest naturalnie, swobodnie, z dystansem i sporą dawką poczucia humoru.

Prowadzący ma dużą wiedzę na temat medytacji i Mindfulness i chętnie dzieli się zarówno tą wiedzą, jak i osobistym doświadczeniem. Jego wykształcenie i znajomość warsztatu dają poczucie bezpieczeństwa (i nadziei, że w sytuacji gdyby pojawiły się jakieś trudne doświadczenia będzie wiedział jak zareagować).

Dzięki treningom uważności mam znacznie więcej akceptacji i łagodności dla siebie i innych. Z większym spokojem podchodzę do tego, co mi się przydarza. Zyskałam większy wgląd w siebie i lepszą świadomość myśli i emocji, które mi towarzyszą.

Polecam wszystkim tym, którzy chcieliby spróbować i sprawdzić jaki wpływ może mieć na nich Mindfulness i tym, którzy by się zmobilizować do praktyki potrzebują energii grupy.

Praktyka uważności z Czarkiem pokazała mi jak szybko można odnaleźć spokój. Nauczyła na tyle wysterować myśli że technicznie w sytuacjach kryzysowych potrafię znaleźć balans. Łatwiej, spokojniej potrafię znaleźć rozwiązania i podejmować trudne decyzję.


Niektóre zrealizowane przeze mnie projekty:

- Wiele edycji 8 tygodniowego, grupowego treningu redukcji stresu opartego na uważności MBSR, w Warszawie i Poznaniu.

- Indywidualna forma kursu 8 tygodniowego Mindfulness MBSR

- Warsztat wprowadzający w praktykę uważności Mindfulness dla Szkoły liderów.

- 5 edycji 2 dniowego warsztatu wprowadzającego w teorię i praktykę uważności Mindfulness i współczucia Compassion dla Fundacji Etoch

- Współprowadziłem pierwszy w Polsce obszerny projekt „Mindfulness i akceptacja w zmianie zachowania” na Uniwersytecie SWPS, dwie edycje warsztatów otwartych w ramach koła naukowego Uniwersytetu SWPS oraz Strefy Psyche.

- Seminarium z Mindfulness i Compassion współczucia i dla pracowników telefonów zaufania i ośrodków pomocy społecznej

- Weekendowe szkolenie z podstaw uważności Mindfulness dla Centrali i szefów salonów fryzjerskich Jean Louis David

- Weekendowe szkolenie z podstaw uważności Mindfulness dla Bayer Polska

- Jednodniowe szkolenie z Mindfulness i Compassion dla pedagogów i psychologów szkolnych

- 4 edycje cyklu 3x3- godzinnych warsztatów Mniejszy stres - Redukcja stresu i radzenie sobie ze str esem (Centrum Integracji Psychicznej, program dofinansowany z Urzędu Miasta)

- 8 edycji cyklu 3x3- godzinnych warsztatów "Harmonia ciała i umysłu" (Centrum Integracji Psychicznej, program dofinansowany z Urzędu Miasta)

- 2 edycje warsztatu wprowadzającego w praktykę uważności Mindfulness i współczucia Compassion podczas konferencji "Doskonalenie metod pomagania osobom z problemami uzależnień" - dla Fundacji Etoh.

- Szereg sesji indywidualnych - Rozwój, praca, problemy osobiste i wsparcie procesu psychoterapii a uważność i Compassion

- 4 edycje wakacyjnego treningu uważności Mindfulness i współczucia Compassion dla dorosłych

- 2 edycje treningu uważności Mindfulness i współczucia Compassion dla dorosłych podczas ferii zimowych

Całodniowe szkolenie wprowadzające w teorię i praktykę Mindfulness dla pracowników firmy Bayer.

- Zorganizowane wyjazdy dla dzieci, rodzin, w tym z praktyką uważności, compassion, świadomą pracą z oddechem, ciałem, rozwojem kreatywności/twórczości.

- Wzmacniacz Kreatywny - Warsztat rozwojowy, łączący odpoczynek, relaksację, redukcję stresu, odzyskiwanie utraconych zasobów z rozwojem kreatywności, twórczości.

- Autorskie warsztaty: relaksacja w życiu, medytacja niezależna od religii, świadoma praca z oddechem.

- Szereg autorskich warsztatów z rozwijania uważności Mindfulness, współczucia Compassion, w życiu, związkach międzyludzkich, pracy, rozwoju własnym. Nauka medytacji, relaksacji, świadomej pracy z oddechem i ciałem - szereg sesji instruktażowych, warsztatów itp..

- Prowadzę warszawski ośrodek Buddyzmu tybetańskiego Bon, gdzie jestem instruktorem, prowadzę sesje, organizuję warsztaty, imprezy.


O dbaniu o siebie

Linda Lehrhaupt


Zapisanie się na zajęcia MBSR to krok w kierunku zrobienia czegoś dla siebie. Dla wielu z nas jest to zupełnie nowe doświadczenie.

Co powstrzymuje tylu z nas przed okazaniem sobie pomocy? Kiedy zadajemy to pytanie, często pojawia się inne: „Czy mam prawo zrobić coś tylko dla siebie?”.

Dla wielu z nas jest to trudne pytanie. Jeśli jesteś rodzicem, to poświęcenie czasu tylko sobie oznacza rozłąkę z dziećmi. Jeśli masz wymagającą pracę, może wydawać się nie w porządku, że wychodzisz z niej wcześniej i prosisz innych, żeby cię zastąpili. Jeśli sprawujesz opiekę nad którymś ze starzejących się rodziców, możesz się martwić, że pod twoją nieobecność coś może się z nim stać.

Rzadko kwestionuje się myśl, że dbanie o siebie jest czymś niewłaściwym lub samolubnym. I w tym sensie uważność może odegrać rewolucyjną rolę w naszym życiu. Jeśli kontynuujemy praktykę, całkiem możliwe, że zaczniemy kwestionować lub poddawać refleksji sprawy, które wcześniej uważaliśmy za oczywiste. To z kolei może otworzyć przed nami świat zupełnie nowych możliwości, a także sprawić, że zaczniemy podchodzić do samych siebie z taką samą troską i uwagą, jaką okazujemy innym.

Ważnym aspektem samoopieki jest zrozumienie, że najważniejszym elementem niezbędnym do faktycznej jej realizacji jest nasza gotowość do przejawienia inicjatywy. Jakże często, zwłaszcza jeśli doświadczyliśmy szeregu uciążliwych przeciwności, wpadamy w bierność i przestajemy się angażować, czekając na interwencję kogoś lub czegoś z zewnątrz. Dbałość o własny dobrostan tak naprawdę wiąże się z przyjęciem zaproszenia od własnego ciała, umysłu i serca, aby wciąż odnawiać z nimi kontakt, słucha

uważnie, rozpoznawać wszelkie wysyłane do nas „komunikaty” i odpowiednio na nie odpowiadać. Zwrócenie uwagi, że mamy spięte barki, i rozciągnięcie ich stanowi odzew na impuls podobny do tego, który skłania nas do zażycia kolejnej dawki lekarstwa, udania się na odkładane od dawna badanie kontrolne lub porozmawiania z kimś o istniejącym konflikcie.

Samoopieka oznacza wyczulenie na własne potrzeby. A ponieważ jedną z najtrudniejszych rzeczy dla wielu z nas jest nie tylko rozpoznanie, kiedy sami potrzebujemy troski, ale także okazanie jej sobie, więc uważność jako praktyka, która pomaga nam zauważa

, kiedy sami powinniśmy się życzliwie sobą zająć, jest dla nas głęboko odżywcza.Źródło: Linda Lehrhaupt, Petra Meibert Mindfulness-Based Stress Reduction: The MBSR Program for Enhancing

Health and Vitality