Badania


Największa baza badań na temat Mindfulness, w różnych obszarach zastosowań:

The American Mindfulness Research Association (AMRA) 

https://goamra.org

LEPSZE ŻYCIE DZIĘKI MINDFULNESS!

Badania z Uniwersytetu Utah pokazują, że osoby które określają siebie jako bardziej świadome, są stabilniejsze emocjonalnie oraz postrzegają siebie, jako osoby mające lepszą kontrolę nad sowim nastrojem i zachowaniem w ciągu dnia. Bardziej świadomi ludzie wykazują również mniejszą poznawczą i fizjologiczną aktywność przed snem, co sugeruje, że zwiększona stabilność emocjonalna w ciągu dnia może przełożyć się na lepszy sen. Wyniki tych badań zostaną przedstawione jeszcze w tym miesiącu na dorocznym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa psychosomatycznej .

Wcześniejsze badania uważności – zwracają uwagę w sposób szczególny, na bycie w chwili obecnej i nie ocenianie - były zazwyczaj prowadzone przez uczestników przeszkolonych w uważności, np. medytacji lub innej interwencji. Przeciwnie to badanie bada naturalnie występujące cechy uważności. Ponadto korzysta z nowego sposobu zbierania danych. Uczestnicy nosili urządzenie pomiarowe, które rejestrowało funkcje serca i w ciągu dnia okresowo byli proszeni o ocenę swego stanu emocjonalny i funkcjonowania psychicznego. Badając te procesy podczas normalnego codziennego życia badacze opierali się na wcześniejszych badaniach uważności przeprowadzonych w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych .

" To badanie daje nam lepsze zrozumienie, jak uważność wpływa na reakcje na stres w ciągu dnia ", mówi Holly Rau, studentka zaangażowana w badanie. " Osoby, które zgłosiły wyższy poziom uważności opisują lepszą kontrolę nad swoimi emocjami i zachowaniami w ciągu dnia. Ponadto, wyższa uważność wiąże się z niższą aktywnością przed snem, co może być korzystne dla jakości snu i zdolności do zarządzania w przyszłości reakcją stresową. "

Jak badanie zostało przeprowadzone?

Sumarycznie uczestniczyło 38 osób, rekrutowanych ze wspólnoty oraz Uniwersytetu Utah z licencjackich kierunków psychologii. Wiek badanych mieści się w zakresie od 20 do 45 lat, a jedna trzecia z nich jest płci męskiej. W pierwszym dniu, każdy uczestnik ukończył naukę umiejętności podstawowej oceny, która zawiera standardowe kwestionariusze oceny odpoczynku, badania funkcji fizjologicznych i poznawczych. Odbyło się to dwa dni przed rozpoczęciem pobierania próbek do doświadczenia .

W codziennej próbce trwania badania, uczestnicy nosili urządzenie monitorujące pracę serca i odpowiadali na pytania o ich stan emocjonalny kilka razy dziennie przez dwa dni. Pod koniec każdego dnia uczestnicy na zakończone wypełniali również kwestionariusze dotyczące ich zdolności do regulowania swoich emocji i zachowań oraz poproszeni byli o ocenę poziomu pobudzenia poznawczego i fizycznego przed zaśnięciem .

Naukowcy odkryli, że większa stabilność emocjonalna, przyczynia się do lepszej oceny kontroli emocji i zachowań oraz niższego pobudzenia przed snem (pomiar poznawczych i fizycznych objawów lęku ) wynik ten były istotnie związany z cechą wyższej uważności. Wyniki sugerują, że może to być powiązane z uważną samoregulacją w ciągu dnia, bądź byciem uważnym przyczynia się do lepszego stanu emocjonalnego i zdrowia fizycznego.

Przyszłe badania będą badać związek pomiędzy chwilowym momentem uważności, a markerami fizjologicznymi stresu w ciągu dnia oraz jakość snu. Zbadanie podobnymi środkami nastroju, samoregulacji i jakości snu w życiu codziennym w kontekście wpływu uważności jest kolejnym ważnym kierunkiem badań.

Link źródłowy: http://www.sciencedaily.com/releases/2013/…/130307124645.htm


Medytacja mindfulness opóźnia starzenie się i wydłuża życie, mówi profesor Elisabeth Blackburn, które kontynuje badania nad wpływem stresu na długość telomerów. Dziesięć lat temu otrzymała Nobla, wykazując, że stres emocjonalny skraca telomery*, czyli de facto przyspiesza obumieranie komórek. Teraz Blackburn sugeruje, że systematyczna medytacja mindfulness opóźnia skracanie telomerów. Im dłuższe telomery, tym bardziej intensywny proces odnawiania komórek i tym dłuższe ich życie.

http://edition.cnn.com/2014/07/10/health/can-meditation-really-slow-aging/

Zespół naukowców z Kaliforni pod jej kierunkiem przystępuje do podsumowani badań poziomu telomerów wśród osób medytujących. Pierwsze wyniki skazują, że mają one średnio o 30 procent wyższy poziom telomerów niż ci, którzy nie medytują.

udostępnione od Mindfulness Centrum

MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) to program redukcji stresu opracowany w latach 70-tych XX wieku przez prof. Jona Kabat-Zinna w klinice leczenia stresu na uniwersytecie medycznym w Massachusetts, USA. Program był wszechstronnie i wielokrotnie badany pod względem jego skuteczności i sukcesywnie dopracowywany, aby przyjąć obecny kształt i chwili obecnej objęty jest prawem autorskim oraz może być prowadzony tylko przez certyfikowanych nauczycieli którzy przeszli proces szkolenia nauczycielskiego i mają za sobą dłuższe doświadczenie. Ten oryginalny 8-tygodniowy program uczy metod i dostarcza narzędzi skutecznego radzenia sobie ze stresem w życiu, obniża ogólne napięcie psychofizyczne organizmu, zwiększa poziom pozytywnych emocji poprzez rozwój odpowiednich sieci neuronalnych w naszym mózgu i znacznie podnosi jakość życia. Podczas programu uczymy się także akceptacji dla samych siebie i świata wokół oraz rozwijamy postawę łagodności i współczucia.

Od początku powstania programu, przeprowadzono już ponad 4 000 badań, potwierdzających skuteczność tego ustrukturyzowanego procesu, zawierającego także elementy psychoedukacji, w różnych obszarach zastosowań, m.in.:
trwałym obniżeniu symptomów stresu ( fizycznych i psychologicznych), zdolności do koncentracji i skupienia, większej zdolności do relaksu (w domu podczas ćwiczeń ale także w sytuacjach codziennych)
redukowaniu poziomu bólu i umiejętność radzenia sobie ze bólem chronicznym. Podnosi energię życiową, zadowolenie z życia, entuzjazm do działania. Wpływa na podwyższenie poczucia własnej skuteczności i podwyższenie samooceny. Pomaga uwalniać twórczy potencjał i inne zasoby.
MBSR z powodzeniem wspiera także zdrowienie w zaburzeniach somatycznych i psychosomatycznych, depresji, przewlekłych bólach, lękach, uzależnieniach, czy problmach żywieniowych.


Przykładowe badania pokazujące, że programy oparte o mindfulness są niezwykle efektywną metodą redukcji stresu:

http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/5yzVvcPpdDXm2LC3NHD2rpf/what-s-the-best-way-to-beat-stress?...


Rebecca Crane - dyrektor Centrum Badań i Praktyki Mindfulness na Uniwersytecie Bangor.
Na filmie (link pod tekstem), opowiada o mindfulness.
W tekście pod filmem pisze o tym, czym jest mindfulness i jak może pomóc praktykującym, czym są podejścia bazujące na uważności (mindfulness), omawia MBSR i MBCT a także przedstawia kluczowe różnice między obiema wspomnianymi.
http://www.bangor.ac.uk/mindfulness/about.php.en


Cognitive Neuroscience of Mindfulness Meditation: